Ana səhifə Məqalələr Беременность и эндокринологические заболевания

Беременность и эндокринологические заболевания

Обширные эндокринно-метоболические изменения влияющие друг на друга у матери и плода во время беременности создают условия для продолжения беременности, развития плода, его роста и на процессы рождения и кормления грудью. Не надо забывать что, беременность это не заболевание, а физиологический процесс.

Беременность и рождение проходившие под присмотром врача очень важны, чтобы снизить до минимума вероятность возникновения рисков. Мы, как правило, сталкиваемся с заболеваниями, которые возникли еще до беременности, но о которых забыли, или о которых заранее предупредили, или о тех, которые появились из за беременности. Все связи между матерью и плодом осуществляются посредством пласенты, а это будучи одним большим эндокринным органом, раскрывает важность гормональных проблем в последующих периодах. Знание об изменениях в гормональных функциях во время беременности очень важно с точки зрения сдачи эндокринных анализов, прохождения диагностики, связанные с эндокринологическими заболеваниями, наблюдения за ним и правильного лечения.

 

Hamiləlik zamanı ana və döl arasında bir-birinə təsir edən geniş həcmli endokrin-metabolik dəyişikliklər hamiləliyin davamı, dölün inkişafı, böyüməsi, doğum və südəmizdirmə proseslərinə zəmin yaradır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, hamiləlik xəstəlik deyildir, fizioloji bir prosesdir.

Nəzarət altında aparılan hamiləlik və doğum baş verə biləcək riskləri minumuma endirmək üçün çox vacibdir. Biz, adətən, hamiləlikdə ya əvvəlcədən var olub unudulmuş, yaxud bilinən endokrin problemlər, yaxud hamiləlik əsnasında meydana çıxan endokrin-metabolik xəstəliklərlə qarşılaşırıq. Ana və döl arasındakı hər cür bağlantı plasenta vasitəsi ilə reallaşır ki, bu da böyük bir endokrin orqan olmaqla irəliləyən dövrdə hormonal  problemlərin önəmini ortaya çıxarır. Hamiləlikdə, hormonal funksiyalarda olan bu dəyişiklikləri bilmək, bu dönəmdə endokrin testlərdən keçmək, əlaqədar endokrin xəstəliklərin diaqnostikası, izlənilməsi və düzgün müalicəsi baxımından çox önəmlidir.

Paylaş: